ullabille

logo1 logo2

Gennem de senere år har man stadigt hyppigere kunnet støde på navnet Ulla Bille, når man læser eller hører om dan-ske billedkunstnere, der har specialise-ret sig i portrætmaleriet.
Bøgerne "Weilbachs Kunstnerleksikon", "Lise Svanholms Portrætbog" og Piotr Topperzers "Portrættører" er bare nogle af de steder, man kan læse mere om Ulla Bille, der i dag har bosat sig i det smukke Femmøller på Mols.
For københavneneren Ulla Bille blev siden, i årene 1983 til 1987, uddannet på Århus Kunstakademi - i det omfang en kunstner overhovedet nogensinde betragter sig som værende uddannet.
Siden har hun modtaget legater bl.a. fra Anna Munks legat, HC og Karoline Ko-foeds legat og fra FundacionValparaiso, Spanien, ligesom hun er medlem af en række forskellige kunstnersammenslut-ninger, inklusiv BKF.
Ulla Billes motivmæssige afsæt var fra starten indtryk hentet i naturen herhjem-
me og på udlandsrejser. Men efterhånden som hendes ry som portrætmaler har bredt sig, er det i stadig højere grad hér, at den store efterspørgsel efter hendes kunnen har centreret sig.
Blandt de personer, som Ulla Bille har por-trætteret er Jette Søe, Dansk Sygepleje-råd, skuespilleren Lisbeth Lundquist, landstræner Sepp Piontek, chefredaktør Hans Dam, amtsborgmester Ib Frederik-sen, journalist og forfatter Claus Jacob-sen, professor Ejnar Hovesen, borgme-ster Jørgen Brøgger, professor Ole El-brønd, journalist og forfatter Poul Blak, overlæge Kresten Kristensen og dertil en lang række af unge, vidunderlige ansigter.

Copyright © 2014. JUST4 Design